انواع بلوک های نسوز بالا و پایین بوته های کوره های القائی متناسب با درخواست مشتری در ابعاد مختلف ارائه میگردد. این بلوک ها از سیمان نسوز با کیفیت بالا و تقویت شده ساخته میشود و دارای عمر بالایی است.