خازن های آبخنک در ظرفیت ها و ابعاد مختلف متناسب با نیاز مشتری ارائه میگردد. این خازن ها دارای ضریب طراحی و کیفیت بالا میباشد که تضمین کننده عملکرد مناسب و طول عمر بالای آن است.