کوره ی ذوب القائی با ظرفیت 4 تن با طرح ذوب و نگهدارنده در شهرک صنعتی اصفهان در بهمن ماه امسال نصب و راه اندازی شد.

سیستم کنترل این کوره مبتنی بر PLC  بوده و از دو نقطه قابل دسترسی است.

%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-1