ورق های میکا دارای دو نوع سخت و نرم هستند که هر دو در کوره های القائی مورد استفاده قرار میگیرند. این ورق ها عایق الکتریکی و هادی حرارتی میباشند.

از میکای نوع نرم در زمان خاک کوبی استفاده میشود. به این صورت که این ورقها قبل از خاک کوبی ، روی ملات قرار گرفته و خاک بر روی آن ها کوبیده میشود. قرار گرفتن میکا بین خاک کوره و ملات ، به عنوان یک عایق الکتریکی و هادی حرارتی، باعث میشود که در صورت ایجاد ترک های ریز در خاک و یا حتی در صورت مناسب نبودن جنس خاک، ایرادی در عملکرد کوره ایجاد نشود.

از میکای نوع سخت برای عایق کردن یوک ها از کویل در بوته های یوکدار استفاده میشود.