این کویل ها در گستره ی وسیعی از مقادیر و ابعاد متناسب با نیاز مشتری طراحی و ساخته میشود. این کویل ها از مواد اولیه باکیفیت و با دقت بالا ساخته میشوند.