تابلو

منابع تغذیه در کوره های القایی وظیفه تامین جریان متناوب در کویل را برعهده دارند. منبع تغذیه های ساخته شده توسط شرکت کوره های القایی دماوند محدوده فرکانسی 300 هرتز تا 50 کیلوهرتز و محدوده توانی 5 کیلووات تا 5 مگاوات را شامل می­شود. این منابع تغذیه در کاخانجات ذوب فلزات سراسر کشور به صورت…

سیستم هیدرولیک

هر بوته توسط دو جک هیدرولیک بلند شده و مواد مذاب را تخلیه میکند. سیستم هیدرولیک وظیفه به حرکت در آوردن روغن در مسیر تعیین شده برای تغذیه پمپ جک ها را دارا میباشد.   برای حرکت دادن بوته ها و تخلیه ذوب از سیستم هیدرولیک استفاده شده است که از لحاظ امنیت و دقت…

شینه های ارتباطی

تمامی المان های مدار قدرت تانک در کوره ی سری در داخل تابلوی تغذیه قرار دارند. مسیر بین منبع تغذیه و تابلو ها توسط شینه های ارتباطی از نظر الکتریکی بهم مرتبط میشوند. این شینه ها بخوبی ایزوله شده اند تا کاربرها از خطر برق گرفتگی ایمن باشند. همچنین تمامی مسیر آنها آب خنک شده…

کلید انتخاب بوته

از این نوع کلیدهای قدرت برای انتخاب کردن بوته برای اتصال به منبع تغذیه استفاده میشود. در بسیاری از مواقع لازم میشود که بوته ها از منبع تغذیه جدا شوند. به عنوان نمونه زمانی که جداره نسوز داخلی محفظه ذوب نیاز به تعویض داشته باشد. یا در مواردی که آرایش بوته ها از نوع H&M…