تریستور ، دیود و سایر نیمه هادی ها

ما توانایی تامین با کیفیت ترین سوئیچ های قدرت شامل تریستور، IGBT و دیود که به منزله ی قلب کوره های القائی هستند، را داریم. عملکرد پایدار و مناسب کوره ی القائی تا حد زیادی وابسته به کیفیت عملکرد این قطعات نیمه هادی است. سوئیچ های ارائه شده توسط این شرکت دارای ابعاد، اشکال و…

بردهای الکترونیکی کوره القائی

شرکت کوره های القائی دماوند، سیستم کنترلی کوره های ذوب القائی با تکنولوژی سری را به صورت کامل ارائه میکند. این سیستم شامل بردهای الکترونیکی ( اندازه گیری ولتاژ و جریان کویل، کنترل توان کوره، تشخیص نفوذ مذاب، اندازه گیری توان و …) و همچنین سیستم کنترل کننده ی PLC قابل استفاده در انواع کوره…

ترانس اندازه گیری جریان CT

این ترانس ها برای اندازه گیری جریان باس های قدرت استفاده میشوند. ترانس های جریان ارائه شده دارای توان های نامی و فرکانس کاری گوناگون بوده و به دلیل در نظر گرفتن ضرایب حرارتی و طراحی دقیق مهندسی دارای طول عمر بالا هستند و شکل موج جریان را بدون ایجاد تغییر شکل به سیستم کنترلی…

شلنگ های بدون کربن

این شلنگ ها قبل از عرضه به مشتری تحت آزمایشات الکتریکی مختلف قرار میگیرند تا نسبت به پایداری عملکرد آنها اطمینان حاصل شود. شلنگ های ارائه شده توسط این شرکت، دارای کیفیت بالا بوده و در کوتاه مدت دچار ترک خوردگی نمیشود.